Greyhound & Whippet

ŠAMPION KCHCHADP ČR
PRO KRÁSU A VÝKON

Podmínky pro udělení titulu:
1) Minimálně 2x CAC od dvou různých rozhodčích, nebo res. CACIB
2) V1 – V4 na klubové výstavě KCHCHADP ČR
3) 1. – 6. místo v soutěži Dostihový nebo Coursingový vítěz roku
    nebo 1. – 6. místo na Mistrovství ČR
    nebo 1. – 6. místo místo na Mistrovství Čech či Moravy
    nebo umístění v 1. polovině startovního pole na coursingu se zadáváním titulu CACIL

Soutěž je časově neomezena s platností od 1.7.1990, změny zapracovány dne 22.11.2006. Majitel psa, pro kterého je o titul zažádáno, musí být členem KCHCHADP ČR. Všem, kteří tyto podmínky splnili, bude vydán certifikát, upomínkový předmět a titul potvrzen do Průkazu původu.

Nutno doložit:
- kopie licenční karty
- průkaz původu
- doklad o získání 2x CAC
- posudek z KV ADP

Žádost zaslat na adresu poradce chovu KCHCHADP ČR.


Klubový šampioni KCHCHADP plemene vipet a greyhound

statworker.com

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com