Greyhound & Whippet

BONITACE

Plánované termíny najdete v sekci KLUBOVÉ AKCE.

Zájemci o bonitaci kontaktujte poradkyni chovu e-mailem vefro@seznam.cz.
PŘIHLÁŠKA K BONITACI:  .pdf ZDEBONITAČNÍ ŘÁD

(platnost od 2. března 2018)

- Absolvování bonitace s výsledkem chovný, je podmínkou pro zařazení jedinců do chovu ve všech chovatelských klubech pro plemena whippet a greyhound pod hlavičkou ČMKU*FCI.

Podmínky pro účast:
- Bonitace se smí zúčastnit pes nebo fena plemene whippet od stáří 15 měsíců (ukončený 14. měsíc), u plemene greyhound od 18. měsíců (ukončený 17. měsíc). Věková hranice pro využití v chovu u jednotlivých plemen je následující:

Greyhound
chovnost od 18. měsíců stáří, u fen do 8 let věku, u psů neomezeně

Whippet
chovnost od 15. měsíců stáří, u fen do 8 let věku, u psů neomezeně

- Při bonitaci musí být předložen originál Průkazu původu i s přílohou PP, pokud je vydaná. Na zadní straně PP musí být uveden majitel psa/feny, včetně kompletní aktuální adresy. Pokud je pes ve spolumajitelství, je nutné, aby na originálu PP
byli uvedeni všichni spolumajitelé. Pokud u bonitace nejsou přítomni všichni spolumajitelé, musí být předložena podepsaná plná moc s podpisovým právem všech spolumajitelů. Doporučení pro majitele psů i fen plemene greyhound, využít možnosti genetického vyšetření na polyneuropatii greyhoundů před použitím daného jedince v chovu.
- Psa na bonitaci předvede jeho majitel, nebo jím pověřená osoba. Pověřená osoba musí doložit podepsanou plnou moc s podpisovým právem od majitele psa/feny nebo všech spolumajitelů.
- Dodržet veterinární podmínky, které jsou uvedeny vždy na přihlášce k bonitaci.
- Bonitace podléhá Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů ČMKU
- Odstoupit od bonitace může majitel pouze v odůvodněných případech (zranění psa během dne bonitace) ještě před vynesením výsledku chovný – nechovný, v tomto případě se může se psem účastnit nové bonitace bez dalšího poplatku. Nelze od bonitace odstoupit v případě, že pes byl zbonitován s výsledkem nechovný, v tomto případě nemá majitel nárok na vrácení poplatku za bonitaci, ani jiné náhrady.

Poplatky za bonitaci:
- poplatky jsou schválené členskou základnou na členské schůzi Klubu. Poplatky se liší svou výší pro členy a nečleny klubu ADP.
- poplatky se hradí na účet klubu, nebo v den konání bonitace, tak jak je uvedeno na přihlášce k bonitaci.
- Neomluvená neúčast na bonitaci není důvodem k vrácení bonitačního poplatku. Pokud se majitel včas omluvil, poplatek bude vrácen nebo převeden na jiný termín bonitace. Poplatek za bonitaci se vrátí i v případě úhynu psa/feny před bonitací, nebo z důvodu provedení chirurgického zákroku ze zdravotních důvodů (kastrace) nebo zranění, jež předem psa/fenu vylučuje z chovu, samozřejmostí je i v tomto případě oznámení o neúčasti poradci chovu.

Bonitační komise:
- je tříčlenná: exteriérový rozhodčí, poradce chovu (pokud se nemůže bonitace zúčastnit, tak pověřený člen předsednictva), člen předsednictva (nebo předsednictvem pověřený člen klubu)
- na základě předvedení psa/feny je vyplněn popisný bonitační protokol, včetně zubního schématu a změřené kohoutkové výšky. Bonitační protokol podepíše exteriérový rozhodčí, poradce chovu (nebo zástupce) a majitel (nebo jím pověřená osoba) psa/feny.
- Chovnost je zapsána do Průkazu původu psa a potvrzena razítkem chovatelského klubu.
- Přeregistraci na plemenné knize provede majitel psa, nebo po dohodě poradce chovu. Přeregistrace chovného jedince na plemenné knize ČMKU musí být provedena nejpozději před uskutečněným krytím u psů; u fen nejpozději s přihláškou vrhu.

statworker.com

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com