Greyhound & Whippet

CHOV V KCHCHADP ČR

Vážený chovateli, zde je několik základních rad a pokynů k vyplňování a zasílání podkladů pro vystavení průkazů původu štěňat: ČTĚTE POZORNĚ A DODRŽUJTE

PODMÍNKY CHOVNOSTI

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen ČR z.s. se řídí ustanoveními Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie.

U plemen whippet a greyhound je chovnost podmíněna účastí na bonitaci s výsledkem CHOVNÝ.

Pozor novelizace, platnost od 25.1. 2018:
Čl. I Obecné podmínky
- u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik . Toto je podmíněno též schválením příslušného chovatelského klubu. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to o jeden vrh do věku feny 9 let. (Např. fena narozená 1.ledna 2005 smí být po dělení požadovaných povolení naposledy kryta 1.ledna 2014).

PŘED NAKRYTÍM FENY

- Fena musí mít absolvovanou bonitaci s výsledkem – CHOVNÝ
- Včas zažádat o krycí list u poradce chovu (platnost KL je do nakrytí feny, nejdéle do 8 let jejího věku, viz Zápisní řád ČMKU) - tj. Žádost o vystavení krycího listu. Pokud si nejste jisti výběrem krycího psa, obraťte se na poradce chovu.

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU:
Ve formátu  .pdf ZDE nebo ve formátu  .doc: ZDE

- Pokud fena nezabřezne, odešle chovatel KL poradci chovu do 7. dnů po očekávaném datu porodu s poznámkou – fena nezabřezla

PO NAKRYTÍ FENY

- Vyplňte krycí list, který obdržíte od poradce chovu na základě žádanky, a postupujte dle informací na spodní straně krycího listu.

STÁŘÍ ŠTĚŇAT 2 – 4 TÝDNY

Po narození vrhu, vyplní chovatel na spodní straně krycího listu:

1) Datum
2) Počáteční písmeno vrhu
3) Počet štěňat ve vrhu
4) Odešle poradci chovu.

Na základě toho obdrží od poradce chovu:

1) ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU
- Vyplňte dle návodu na spodní straně tiskopisu (pokud si nejste jisti zbarvením štěňat, obraťte se na poradce chovu. U černě narozených šť., vyčkejte do 3. týdnů, mohou zesvětlat.) a odešlete ve 2 - 4 týdnech věku štěňat na adresu:
Plemenná kniha č. 1, ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 Kobylisy.
- Plemenná kniha vám zpět zašle jejich tiskopis s přidělenými čísly:
Přidělení zápisových čísel
- Vyplňte dle pokynů na tiskopisu, nalepte štítky od čipů a odešlete spolu se Zápisem o vrhu po kontrole vrhu poradci chovu. (viz. "Staří štěňat 7 - 8 týdnů")
- Další štítky čipů již neposílejte, jsou vylepeny = Přidělení zápisových čísel.

2) ZÁPIS O VRHU
- Vyplňte kompletní údaje o vrhu na 1. a 2. straně Zápisu o vrhu, pak 1x nakopírujte. Obě vyhotovení si nechte potvrdit od veterinárního lékaře na přední straně – potvrzení o čipování a podpis chovatele.
- 1x originál zůstává chovateli, 1x originál se zašle poradci chovu. Zápis o vrhu musí být komplet vyplněný po čipování štěňat a připraven ke kontrole vrhu poradcem chovu nebo jím pověřeným členem výboru.
Pokud máte druhý a další vrh, lze se včas domluvit s poradcem chovu (6 týdnů stáří štěňat), aby kontrola vrhu byla provedena veterinárním lékařem při čipování štěňat . Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním tiskopisu, obraťte se prosím na poradce chovu.

STÁŘÍ ŠTĚŇAT 6 TÝDNŮ

- Zavolejte poradci chovu a dohodněte si kontrolu vrhu před čipováním.

Na základě Usnesení P ČMKU 137/05/17 ze dne 25.5.2017:
Čipování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 4 týdnů, a to celý vrh najednou na základě vydaných zápisových čísel. Čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři.

STÁŘÍ ŠTĚŇAT 7-8 TÝDNŮ:

Na adresu poradce chovu odešlete:

1) Zápis o vrhu
2) Kopie šampionátů nebo titulů rodičů, které nejsou ještě doloženy na Plemenné knize, a které chcete mít uvedeny v PP štěňat.
3) Přidělení zápisových čísel.
4) Pokud nemáte přeregistrovanou fenu mezi chovné jedince na PK ČMKU, přiložte originál jejího PP i s přílohou.
5) Smlouvu o propůjčení chovného jedince - pokud máte fenu k vrhu propůjčenou, nebo jste spolumajiteli matky vrhu.

Pozornost věnujte také určování zbarvení štěňat, nespěchejte s tím a nechte to skutečně až na 6.-7. týden věku štěňat, protože zbarvení se mění, např. tmavě narozená štěňata mohou dosti zesvětlat...Pokud si nebudete jisti, nevyplňujte v Zápisu o vrhu políčko a poradce chovu vám poradí při kontrole vrhu, nebo po telefonu.

Zkontrolujte prosím, zda jsou tiskopisy doplněné, potvrzené, podepsané a přiložené přílohy. Dejte vše do obálky a nejlépe doporučeně zašlete na adresu poradce chovu.

Poradce chovu přepošle vše na Plemennou knihu, odkud jsou na dobírku zaslány rodokmeny na adresu chovatele uvedené v zápisu vrhu.

Přeji hodně radosti s vašimi štěňátky a hezký den!

Veronika Frolíková
Poradce chovu pro plemeno whippet a greyhound KCHCHADP ČR

EVIDENČNÍ LIST VRHU A PŘEVODNÍ LIST ŠTĚNĚTE

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.
Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.

Stručné info k ELVS: ZDEstatworker.com

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com